rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

První pomoc Tetín žije

logo

Náš Spolek má hlubší kořeny, než by se mohlo zdát. Nejstarší kontakty členů s první pomocí a její výukou se datují do roku 2011 na kurz První pomoc ve škole vedený Michaelou Valentovou a Tomášem Pinkrem na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě. Jejich rukama prošlo mnoho z nás, a právě oni stáli za vznikem týmu První pomoc na PřF UK. Jsme velice vděční za všechny zkušenosti a dovednosti, které jsme v tomto nebo s tímto týmem mohli nasbírat.

Základní myšlenka – umět první pomoc podávat, ale také předávat, nás hnala a žene do absolvování dalších kurzů – Zdravotník zotavovacích akcí, Člen první pomoci, Didaktika první pomoci, Technik ochrany obyvatelstva, Komplexní krizová intervence a mnohých dalších.

Náš tým vykrystalizoval z lektorů, studentů a přátel a tyto kategorie se různě prolínají 😊. Naším cílem je učit první pomoc podle nejlepšího vědomí a svědomí a samozřejmě jít ruku v ruce s novými poznatky v první pomoci a urgentní medicíně.

Až živelným způsobem se nám první pomoc pod rukama rozrostla do ochrany obyvatelstva a z tohoto důvodu si velice vážíme pomoci našich přátel z řad Integrovaného záchranného systému a úzké spolupráce s jednotkou dobrovolných hasičů obce Tetín. Kontakt s realitou záchranných a bezpečnostních složek považujeme za důležitý pro nás, ale i pro naše kurzisty.

Abychom byli i aktivními hybateli, snažíme se v rámci první pomoci a ochrany obyvatelstva soustředit i na výzkum. Ten ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým, Fakultou biomedicínského inženýrství směřujeme především k zefektivnění využívání automatizovaných externích defibrilátorů.

Poslední, ale vlastně logickou částí našeho zájmu je pořádání benefičních akcí ve spolupráci s kapelou Ethos of Nemesis na podporu jednotlivců i organizací.

Budeme rádi, když se k nám připojíte 😊.

Kontakty:

https://www.facebook.com/prvnipomoctetinzije

romanriha@post.cz

731 777 288

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj