rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Pracovní skupina Životní prostředí

Předseda : Karel Volf 

Členové:    Radek Červenka (voda, kanalizace)

                  Jiří Pinkas (veřejné prostory, technická četa)

                  Hana Skleničková (veřejná zeleň)

Program roku 2016 : 

1.      Dohled nad provozováním vodárenství na Tetíně

2.       Řízení odpadového hospodářství

3.       Ochrana přírody – spolupráce s orgány ochrany přírody

4.      Komunální zeleň     

5.      Dohled nad technickou četou

6.      Připomínkování investičních akcí z pohledu životního prostředí