rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Pracovní skupina životní prostředí

Program pracovní skupiny:

1. Dohled na provozování vodovodního a kanalizačního systému včetně ČOV

2. Modrozelený certifikát obce Tetín

3. Odpadové hospodářství

4. Intravilánová a extravilánová zeleň

5. Připomínkování a realizace investičních akcí v oblasti životního prostředí

6. Péče o veřejná prostranství

7. Spolupráce se státními orgány a institucemi, spolky a majiteli nemovitostí

Členové:

Martin Hrdlička, předseda, e-mail: starosta@tetin.cz

Karel Volf, člen, e-mail: codll@seznam.cz 

Tereza Řehořová, člen + administrativa, e-mail: tereza.rehorova@tetin.cz

Tomáš Báča, člen, e- mail: modrylom@seznam.cz

Petr Malíř, člen, e-mail: petr.malir1@seznam.cz

Ladislav Pecka, člen, e-mail: l.pecka@seznam.cz

Vojtěch Machoň, člen, e-mail: v.machon@seznam.cz

Radek Červenka,člen, e-mail: radek.cervenka@hrdlicka.cz

Jiří Pinkas , člen, e-mail: j.pinky@seznam.cz

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj