rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Tetínské maminky

Program: Pro děti

Členové: kontaktní osoba Hana Rajmonová, e-mail: h.rajmonova@seznam.cz, tel.: 606290147

Akce viz info

Počátky volného uskupení Tetínských maminek lze hledat v roce 2006, kdy se Jana Kubásková, Marcela Červenková a Lucie Pšeničková rozhodly obnovit tradici dětských maškarních karnevalů na Tetíně. První finanční výtěžek je inspiroval k vybudování chybějícího veřejného dětského hřiště, ale samozřejmě na něj nestačil a nestačil ani na pokrytí 10 % vlastních nákladů k dotaci, kterou na zbudování hřiště získaly. Proto začaly s pořádáním dalších akcí pro rodiče s dětmi a výtěžek z těchto akcí financování povinné spoluúčasti zajistil.

Za podpory kraje a drobnějších soukromých dárců a ve spolupráci s obecním úřadem bylo hřiště vybudováno a maminky se zavázaly, že se budou i nadále finančně podílet na jeho údržbě (revize, výměna písku, nátěr herních prvků apod.). Z tohoto důvodu pokračovaly v pořádání akcí pro děti další 4 roky. Tyto akce si mezitím získaly značnou oblibu, vzrůstala jejich návštěvnost a tím i organizační a časová náročnost. Proto maminky, kterým zatím skončily mateřské dovolené a naopak jim volného času ubývalo, požádaly o pomoc rodiče dětí ZŠ a MŠ Tetín a ostatní ochotné obyvatele naší vesnice.

Jedná se následující akce:

Putování za veselou dýní – podzimní akce (2. polovina října), spíše procházka s lampiónky a světýlky po předem vytyčené trase Tetínem. Na trase mají účastníci vystavené své vyřezané dýně (či jinou tematickou výzdobu). Na konci cesty je oheň, drobné občerstvení a porota z řad dětí zde vyhlašuje tři nejkrásnější dýně.

Závěrečná zpráva o akci + foto

Organizačně zajišťují rodiče 4. a 5. tříd a další dobrovolníci.

Adventní jarmark – pátek před 1. adventní nedělí, probíhá v KD Tetín (nyní spíš sál Tetínské hospody) jarmark drobných výrobků dětí, zručných maminek, přátel a přizvaných prodejců. Součástí je divadelní představení a dílničky pro děti. Před samotným jarmarkem bývají 2 – 3 setkání (v družině), při kterých děti pečou a zdobí perníčky a vyrábí jiné drobnosti k prodeji.

Organizačně zajišťují rodiče 3. třídy a další dobrovolníci.

Dětský maškarní karneval – dle domluvy v únoru či březnu.

Organizačně zajišťují rodiče 2. třídy a další dobrovolníci.

Oslava dne dětí – sobota nebo neděle co nejblíže 1.6. veselé odpoledne se soutěžemi, doprovodným programem a občerstvením.

Organizačně zajišťují rodiče předškoláků, 1. třídy a další dobrovolníci.

V současnosti se z výdělku získaného na některých akcích (jarmark, karneval) platí akce nevýdělečné (dýně, dětský den), divadlo na jarmark, přispívá se ZŠ a MŠ na vánoční překvapení pro děti a v neposlední řadě na výše řečenou údržbu hřiště.

Hlavním cílem je pestrá aktivita pro děti a zároveň i příjemné setkávání rodičů a všech ochotných dobrovolníků.

Na akcích námi pořádaných se podílejí velmi aktivně TJ a SK Tetín, SDH Tetín a Tetínská hospoda.

Finančně se na našich akcích podílí obec Tetín a další sponzoři (TJ a SK Tetín, Tetínská hospoda, Johnny servis a spousty drobných sponzorů „nejen“ z řad rodičů.

Závěrečné zprávy společně s fotografiemi:

Letní dětský tábor

Drakyáda

Dýně 2015

 


 

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj