rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Knihovna

Otevírací doba:  středa 17:00-19:00 hod.

Knihovna – současnost

V současné době čítá knihovna 4350 titulů. Ze Středočeské vědecké knihovny Kladno je zapůjčeno v rámci programu Výměnného fondu 400 knih. Jedná se o knihy všech žánrů, pro dospělé i děti. Tento fond je 2x do roka obměňován.

Knihovna – stručná historie

Tetínská knihovna byla zřízena v roce 1922 na základě zákona o veřejných knihovnách. Její základ tvořily knihy vybrané po tetínských občanech a knihy zakoupené za výtěžek sbírky ve výši 170 Kčs. Obec věnovala 1700 Kčs, za které byla zakoupena skříň a starší použitá knihovna. Původně knihovna sídlila v bývalé prádelně velkostatku, kde sídlil také obecní úřad. Až v roce 1932 byla spolu s úřadem přesunuta do nově zakoupeného domu č.p. 49 na návsi. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava bylo z knihovny úředně vyřazeno 270 svazků knih, vesměs autorů z nepřátelských zemí či autorů příliš vlasteneckých, jakými byli například Alois Jirásek. Zajímavé je, že původně byli vyřazeni také francouzští autoři, ovšem po obsazení Francie Německem jsou francouzští spisovatelé opět povoleni. Po skončení války je do knihovny zpět vráceno 106 zabavených knih. Zbylých 165 knih bylo zničeno. V roce 1949 byla knihovna přestěhována do znárodněného státního statku a po dostavění kulturního domu byla knihovna v roce 1962 přesunuta do jeho postranního traktu, kde sídlí dodnes. Ve funkci knihovníků se původně střídali tetínští učitelé, které později vystřídali další dobrovolníci. Nejdéle, celkem 37 let, vydržela v této funkci Anna Kudrnová. Současnou knihovnicí je Hana Hejnová. 

Knihovna

Tetínská knihovna

 

 

 

 

 

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj