rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Pracovní skupina krizového řízení

Program pracovní skupiny:

Skupina má za úkol přijímat systémová a operativní opatření v oblasti krizového řízení, vykonávat funkci Povodňové komise, dohlížet na fungování JSDH Tetín, v zastoupení zastupitelstva obce a starosty řešit krizové situace a spolupracovat s bezpečnostními složkami státu – policie, záchranná služba, hasiči, městská policie atd.

Snaží se o nastavení efektivnější komunikace s občany při mimořádných událostech (email, SMS atd.).

GIS obce je důležitý zdroj informací i pro SKŘ, chceme ho zpřístupnit pro všechny členy. Dlouhodobě se bude podílet na stavbě nové hasičské zbrojnice u fotbalového hřiště.

Členové:

Petr Malíř, předseda, e-mail: petr.malir1@seznam.cz

Tereza Řehořová, e-mail: tereza.rehorova@tetin.cz

Zbyněk Varga

Jakub Zelinka

Roman Říha

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj