rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Sociální a zdravotní služby

Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

Pod Studánkou 1884

266 01 Beroun

Tel. 311 517 982

e-mail : simon.ondrej@seniori-beroun.cz

Poskytuje :

1)  odlehčovací služba – na dobu nejdéle 3 měsíce

2)  půjčovna kompenzačních pomůcek

3)  vzdělávací programy pro seniory

4)  denní aktivity (keramika, dílna)

www.seniori-beroun.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Na Verandě Beroun, z.ú.

Wagnerovo nám. 1541

266 01 Beroun

Tel. 603 455 807

e-mail : domov@cnaverande.cz

Poskytuje :

Odlehčovací službu – na dobu  3 měsíce  s možností prodloužení

www.domovnaverande.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senior Care pečovatelská služba o.p.s.

Pivovarská 170

266 01 Beroun

Tel. 702 279 518, 311 512 525

e-mail : info@senior-care.cz

             schejbalova@senior-care.cz        

Poskytuje :

1)  celoroční  domácí zdravotní péči  dle zdravotního stavu klienta

2)  dovoz obědů

3)  osobní asistence

4)  doprovod k lékařům a na úřady

5)  odborné sociální poradenství

6)  fakultativní služby v domácím prostředí  ( pedikúra, masáže, kadeřník)

www.senior-care.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Farní charita Beroun – Charitní pečovatelská a odlehčovací služba a osobní asistence

Cajthamlova 169

266 01 Beroun – Zavadila

Tel : 313 030 430, 724 216 813

e-mail : terennipece@charita-beroun.cz

Poskytuje :

1)  každodenní domácí péči  - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu,     dovoz obědů,

2)  pomoc s péčí o domácnost

3)  sociální a právní pomoc

4)  odlehčovací služby –od pátku do pondělí

5)  osobní asistence – nepřetržitě, dle potřeb uživatelů

6)  zájmové , vzdělávací a volnočasové aktivity

7)  fakultativní činnosti – zapůjčení kompenzačních pomůcek, přeprava autem,      poradenství

www.charita-beroun.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.

Na Parkáně 111

266 01 Beroun – Město

Tel. 311 625 025, 603 575 640

e-mail : centrum.sluzeb@tiscali.cz

Poskytuje :

1)  osobní asistence- pomoc při běžných úkonech péče o osobu, nákupy, úklid,                 zajištění stravy, dohled

2)  sociální a právní pomoc   

3)  sociálně aktivační služby (kavárničky, výtvarné dílny)

4)  půjčování laserového a magnetického přístroje na léčbu bolesti, polohovací              postele.

www.czpstredoceskykraj.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubíčko Beroun, z.ú.

Květnová 109

267 11 Vráž u Berouna

Tel: 722 955 596 

email: info@klubickoberoun.cz   

www.klubickoberoun.cz/

Poskytuje :

1)  bezbariérové ubytování včetně komplexní celodenní odborné péče a stravování v Penzionu Klubíčko Vráž (kapacita 13 lůžek)

2)  každodenní domácí péče - pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu v domácnostech klientů

3)  doprovod klientů na různé pochůzky – do školy, do práce, k lékaři, na úřady, i za zábavou

4)  vzdělávání a terapie – perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie

5)  aktivity - kroužky, tvořivé dílny, tábory a ozdravné pobyty v ČR i v zahraničí

6) nácvik pracovních dovedností v tréninkovém pracovišti

7) asistovaná doprava osob

8)  sociální a právní poradenství

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociální podnik Klubák, z.ú.

Květnová 80

267 11 Vráž u Berouna

Tel: 722 955 596

e-mail : klubak@klubickoberoun.cz   

www.sp-klubak.cz

Poskytuje :

  1. zaměstnávání osob se zdravotním a kombinovaným postižením, které vykonávají za podpory Job-asistenta
  2. zaměstnávání pečujících osob a osob dlouhodobě znevýhodněných na pracovním trhu
  3. poskytování veřejně prospěšných služeb obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti
  4. provoz mobilního stánku KlubkoCafé, se kterým se účastníme různých akcí
  5. asistovaná doprava osob

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katalog poskytovatelů služeb a doplňkových programů pro občany berounska je k dispozici na Obecním  úřadě.

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj