rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Pracovní skupina komunikace a volnočasových aktivit

 

Programové oblasti pracovní skupiny

 

1. Oblast komunikace

- Vydávání Tetínského zpravodaje

- Péče o sociální sítě, munipolis či webové stránky 

- Komunikace s médii

2. Oblast vnějších vztahů

- Organizace Srazu starostů na Tetíně

- Účast v členských organizacích 

- Spolupráce s partnerskými obcemi

3. Oblast rozvoje a cestovního ruchu

- Strategický rozvoj cestovního ruchu v obci

- Marketingová činnost obce

- Péče o tetínské pivo Bořivoj  

- Spolupráce s lokálními institucemi a subjekty 

4. Oblast kultury

- Pořádání kulturních akcí obce Tetín

- Neinvestiční dotace obce Tetín (podpora kulturních a sportovních akcí na Tetíně)

5. Oblast sociálních věcí

- Neinvestiční dotace pro charitativní organizace pečující o místní občany

- Akce pro seniory na Tetíně

Pracovní skupina komunikace a volnočasových aktivit (SKV) je otevřená všem občanům, kteří by se rádi zapojili ve výše uvedených oblastech. Uvítáme každou pomoc a nápad při naplňování uvedených témat.  Skupina SKV se schází 1x za měsíc. 

Vojtěch Hrdlička, předseda SKV

Členové:

Mgr. Vojtěch Hrdlička, předseda:  vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz

Lenka Viezánová, členka: lenka.viezanova@tetin.cz

Veronika Nováková, členka

Veronika Červená, členka

Ladislav Pecka, člen

Stanislava Háhnová, členka

Partneři:

Martin Hrdlička z pozice starosty

Alois Vašků

Hana Hoffmeisterová

Kateřina Ostatnická

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj