rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Neinvestiční dotace

Žádost o neinvestiční dotaci

Vyplněnou žádosti lze podávat na rok 2024 od 1.11.2023 - 20.12.2023 - na pozdní žádosti nebude brán zřetel a budou považovány jako by nebyly podány. 

Žádost o finanční dotaci 2024

Zpráva o činnosti + Vyúčtování dotace 2023

Pravidla pro poskytování dotací 

Koncepce sociální služeb

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj