rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Český svaz zahrádkářů v Tetíně

Jak to začalo - v roce 1962 se dalo dohromady 22 mužů a 3.5. v kulturní jizbě jakk čteme v zápisu) byla ustavující schůze zahrádkářů.  Ženy tam byly pouze jako hosté, osmělily se být členkami  až v příštím roce, to už měl ČSZ 35 členů. Prvním předsedou byl pan Antonín Chudáček, z dalších to byli: František Kotnour, Josef Fryček, Antonín Komínek, Jaroslav Havlíček, Václav Syrovátka, Hana Skleničková.  Již od počátku bylo náplní ČSZ vzdělávat sebe i ostatní formou sdílení, přednášek, promítáním filmů, cestováním a výstavami. Rovněž dle svých sil chtěl a chce ČSZ vypomáhat s péčí o zeleň v obci.

V porovnání s dneškem, byli zahrádkáři dříve pilnější v pořádání výstav. V roce 1963 byla v červenci propagační výstava – pěstování bobulovin a v  říjnu téhož roku výstava ostatního ovoce a  zeleniny.

V roce 1986 byl založen citrusářský kroužek, na jehož založení měla výrazný podíl Mgr. Hana Boučková. Skupina nadšenců se později rozrostla a v roce 1987 se osamostatnila. Citrusáři v dalších letech uspořádali několik velkých, zajímavých výstav v Tetíně i jiných městech (Hořovice, Beroun, Praha) V současné době již každý pěstuje citrusy samostatně.

Jako se mění celkový způsob života lidí, mění se i skladba rostlin v našich zahrádkách. Ubývá pěstitelů ovoce, zeleniny (málokdo už umí roubovat, očkovat) – lidé si předělávají zahrádky na odpočinkové. Kombinují převážně okrasné stromy, keře a květiny. To samozřejmě mění i charakter našich současných výstav. Přesto bychom nechtěli zapomenout na základní dovednosti zahrádkářů, osvěžovat si je a znova se vracet i k pěstování rostlinek k snědku.

Současný počet členů je 20.

Akce pořádané v posledních  čtyřech letech:  výstavy na posvícení 2x,  přednáška RNDr. Václava Větvičky –zámecký park Štiřín, přednáška Ing. Václava Vorhalíka - pěstování maliníku, ostružin,  přednáška Ing. Josef Mottla (CHKO ) - chráněné rostliny našeho kraje, osázení vybraných míst v obci zelení

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj