rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Česká tábornická unie Berounka Tetín

te

Vznik Tábornické osady Berounka Tetín se datuje od roku 1995 k přistěhování se náčelnice Jitky Kulhavé na Tetín. V té době zde nefungovala žádná organizace dětí a mládeže či dospělých, která by se podílela na mimoškolní činnosti místních dětí a mládeže.

Ve spolupráci s tehdejším spolkem chovatelů a p. Peckou se nám podařilo získat místnosti klubovny a skladu na táborový materiál v jejich tehdejším sídle na návsi v Tetíně.

Úkolem naší Tábornické OSADY Berounka Tetín bylo zajistit mimoškolní činnost se zaměřením naší tábornické skupiny - vodáctví, turistika,cyklistika, inliny,horolezectví a pobyt v přírodě, tím zajistit správné využití volného času, učit děti tábornické, turistické a vodácké dovednosti, žít v přírodě, chránit ji, učit se z ní a pomáhat jí, učit se kamarádskému soužití v partě dětí a společně vychovávat další novou generaci mládeže a dospělých, kteří budou v této práci pokračovat a vyhnout se tak v rámci primární prevence nebezpečným aktivitám současné doby.

Zpočátku vznikly 2 turistické oddíly starších a mladších žáků, z nichž někteří jsou již nyní maminkami a tatínky a věnují se pomoci dnešním dětem, které se věnovaly vodní turistice a tábornickým dovednostem. Pravidelné pondělní schůzky přinášely dětem i tehdejším dospělým řadu zážitků. Pořádaly se víkendovky se sjížděním různých českých řek, jezdilo se na tábory na Slunečnou paseku, na Slovensko, do Rakouska, Francie, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, na Ukrajinu a do Norska na raftovou vodu. Prvními vedoucími na táborech byli J. Kulhavá se svým manželem, D. Dobříšanová, J. Burianová, Michal Vidim zvaný Lachy, K.Bartoníček a řada dalších.

Obzvláště oblíbeným byl stálý tábor pro děti na Slunečné pasece a vodácký putovní tábor Na Slovensko do Ráčkové doliny.

Rovněž ke skupině patřil oddíl taneční, který připravoval různá vystoupení, učil děti základům latinskoamerických a country tanců pod vedení J.Kulhavé, H. Veselé později S.Krtkové , J.Sakače a P. Pavýzové. Jejich vystoupení jste mohli vidět na různých plesech, zábavách dětských dnech jako předtančení,

Později po zániku organizace chovatelů se schůzky přemístily do základní školy, kde p.Štenc vybudoval z bývalé místnosti na topení novou klubovnu i se skladem materiálu.

Po vzniku sportovního oddílu, který začal mít schůzky v pondělí se naše pravidelná činnost uskutečňovala v pátek, které byly 1x měsíčně spojeny s víkendovou. Složení dětí se začalo měnit Měli jsme spíše mladší a nejmladší žáky, občas zůstalo pár starších, kteří pokračovali ve svých aktivitách i jako instruktoři – J.Novotný, D.Viezán, V. Dobříšanová, S.Krtková, J. Sakač.

Začali jsme jezdit na tábor s různými sportovními aktivitami, a to na Šumavu do Horní Vltavice do údolí řeky Teplé Vltavy .V té době se zapojily do činnosti různé maminky dětí a jejich kamarádi jako G.Veverková s manželem, H.Staňková, M.Plzenský, J.Nosek, manželé Šinknerovi, manželé Noskovi, dorostli nám odchovanci z řad dětí T.a J.Erbenovi, J.Matějček a instruktoři A.a J. Stinglovi, K.Týblová a Izabel de Costa, z nichž někteří zůstali věrni tábornickým zásadám, dobré partě spolehlivých lidí, kteří dál neváhají svoji dovolenou dát na práci s dětmi.

Bohužel s úbytkem zájmu dětí o tábornické a zálesácké dění došlo i na úbytek dětí v oddíle. Proto byly místo pravidelných schůzek pořádány 1x měsíčně víkendové akce s různou sportovní tématikou jako je výlety na kole, výlety za koňmi, výlety na inline bruslích, do bazénu apod.

V současné době pořádáme tábor v Příchovicích na rozhraní Krkonoš a Jizerských Hor a další tábor na sjíždění českých řek.

t

 

Styčnými body pro veřejnost se staly akce:

Drakyáda – začátek října

Adventní spaní ve škole s tvorbou adventní výzdoby - listopad

Mikulášské čarování – prosinec

Masopust- únor

Velikonoční spaní ve škole s tvorbou velikonoční výzdoby, pletení pomlázek březen,duben

Sjíždění řeky – květen, červen

Letní tábory – červenec, srpen

 

Odkazy na foto z posledních táborů:

http://milaplzen.rajce.idnes.cz/tabor_Krkonose_2014

http://milaplzen.rajce.idnes.cz/tabor_Krkonose_2013

http://milaplzen.rajce.idnes.cz/tabor_Sumava_2012

http://milaplzen.rajce.idnes.cz/tabor_Sumava_2011

 

Mgr. Jitka Štencovátábor2

tábor2

 


 

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj