rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Pracovní skupina pro školství

Program pracovní skupiny:

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, podílí se na vypracování a schvaluje vybrané dokumenty školy

– projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

– připravuje podklady pro zajištění požadavků školy vůči zřizovateli nad rámec provozní činnosti (v součinnosti s finanční komisí a investičně rozvojovou komisí)

– spolupracuje s občanskými sdruženími a kulturně sportovním výborem při pořádání volnočasových aktivit pro mládež

– připravuje reaktivní a proaktivní řešení či minimalizaci potencionálních nebezpečí pohybu mládeže v rámci školních a volnočasových aktivit v areálu obce

Členové:

Václav Červený, předseda 

Ing. Michal Hejna, kontakt: michal.hejna@post.cz

Veronika Červená

 

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj