rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Myslivecký spolek Tetín - Jarov

                                                           

Naše myslivecké sdružení bylo pod názvem Zlatý kůň Tetín Jarov založeno v roce 1983. V současné době sdružuje náš spolek MS Tetín - Jarov 11 aktivních členů a 1 člena čestného. Naše honitba se rozkládá od břehu Berounky pod Tetínem až po lom Kosov. Ze severní strany sahá hranice honitby téměř až k městu Beroun, poté se táhne podél Berounky, z jižní strany je pak hranicí silnice z Tetína vedoucí k odbočce na Koledník a dále pomyslná čára vedoucí ke Kosovu.
V naší honitbě se vyskytuje zvěř srnčí, černá, liška, jezevec, kuna, ze zvěře drobné především bažant a zajíc. Jelikož se honitba rozkládá v příměstské oblasti, která je hojně navštěvována turisty, nejsou početní stavy zvěře příliš vysoké. Volně pobíhající psi méně zodpovědných majitelů nebo motorky či čtyřkolky mimo vyznačené cesty ruší zvěř v pro ni tak důležitém odpočinku. Nicméně právě proto se snažíme vytvářet jí co nejlepší podmínky pro to, aby se jí v našem katastru dařilo a aby zde zůstávala v co možná nejhojnějším počtu. Tato činnost spočívá především v intenzivním zimním přikrmování, v přípravě a stavbě krytů pro zvěř, v předkládání medikamentů, apod. Pravidelnými brigádami se také snažíme přispívat ke zkrášlení okolí obce Tetín, ke zbavení lesů a polí odpadků a obecně k trvale udržitelnému rozvoji v našem regionu.
Zapojili jsme se také do kulturního života Tetína, a to především organizací mezi tetínskou veřejností velmi oblíbených mysliveckých plesů nebo účastí na masopustních slavnostech, dětských dnech či farmářských trzích. 
Budeme rádi, pokud se nám ozvete se zajímavým nápadem či podnětem týkajícím se myslivosti v našem regionu. Kontakt: p. Tomáš Gottwald, tel. 721183300.

                                                       

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj