rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Školský výbor

výbor   – školský - PROGRAM

Členové: Michal Hejna (předseda), Josef Nosek ml., Martin Koryčanský

Program: 

1. Příprava podkladů pro zajištění požadavků školy nad rámec provozní činnosti a sladění s požadavky Obce

2. Spolupráce s občanskými sdruženími a kulturně sportovním výborem při pořádání volnočasových aktivit pro mládež

3. Příprava reaktivních a proaktivních řešení či minimalizace potencionálních nebezpečí pohybu mládeže v rámci školních a volnočasových aktivit v areálu obce

 

Základní a mateřská škola patří mezi nejdůležitější součásti obce a jsme rádi, že je jim věnována dostatečná pozornost ze strany zřizovatele, Obce Tetín. Školská komise by se měla stát nejen prostředníkem mezi školami a Obecním úřadem, resp. obecním zastupitelstvem, ale měla by se také podílet na mimoškolních aktivitách mládeže a bezpečnosti pohybu v areálu obce.

Michal Hejna, předseda výboru

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj