rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Kulturně sportovní výbor

Výbor – kulturně sportovní - PROGRAM

Členové: Libor Burian (předseda), MgA. Zdeněk Páleníček, Jindřich Šafra

Program:

1. Vytvořit databázi aktivních subjektů v obci

2. Koordinace všech kulturních a sportovních akcí

3. Standardizace podávání žádostí a následné poskytování neinvestičních dotací obce na jednotlivé akce. Následná kontrola splnění podmínek poskytnutí.

4. Zapojení co nejširší veřejnosti do kulturního a sportovního dění v obci


Na Tetíně je celá řada organizací, které samostatně fungují. Obec nechce diktovat, ale chce vykonávat především koordinační činnost. Rovněž prostředky, které vynaloží prostřednictvím neinvestičních dotací chce poskytovat transparentně a k prospěchu Obce a jejích obyvatel.

 

J. Šafra, předseda výboru

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj