rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

,,Před Farou"

Dne 21.9.2020 byl schválen nový provozní řád parkoviště ,,Před Farou´´".

Tento řád upravuje způsob užívání plochy ,,Před Farou" v souladu s OZV obce Tetín.