rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Pracovní skupina vnější vztahy

 

Program pracovní skupiny:

1. Reprezentace obce navenek                                                                                         (komunikace s médii, získávání kontaktů, účast na společenských a kulturních akcích a reprezentace obce)

2. Svatá Ludmila 1100 let a Národní Svatoludmilská pouť
(pomoc s koordinací příprav společně s veřejnými institucemi)

3. Partnerské obce a města 
(udržování spolupráce se stávajícími partnery, navazování spolupráce s dalšími obcemi/městy)

4. Aktivní členství v organizacích
(Zastupování obce v těchto organizacích: Svaz měst a obcí. Region Dolní Berounka, Destinační agentura Berounsko a Bohemia centralis, Svatá Ludmila 1100 let, Geopark Barrandien apod.)

5. Marketing a propagace Tetína
(zvětšení povědomí o Tetínu, příprava návrhů na propagační materiály, nový web obce, sociální sítě, vydávání Tetínského zpravodaje, spolupráce s infocentry atd.)

Pracovní skupina pro Vnější vztahy je otevřená všem občanům, kteří by se rádi zapojili ve výše uvedených oblastech. Uvítáme každou pomoc a nápad při naplňování uvedených témat.  Skupina vnější vztahy se schází minimálně 1x za 2 měsíce nebo v případě aktuální nutnosti. Někdy jsou schůzky spojované s Pracovní skupinou SKSCR.

Vojtěch Hrdlička, předseda SVV

Členové a partneři:

Mgr. Vojtěch Hrdlička, předseda :  vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz

Lenka Viezánová, členka : lenka.viezanova@tetin.cz

Václav Červený, člen 

Veronika Nováková, členka

Veronika Červená, členka

Lukáš Jíra, člen 

Partneři:

Martin Hrdlička z pozice starosty

Alois Vašků

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj