rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Pracovní skupina kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu

 

Program pracovní skupiny:

Hlavní cílem pracovní skupiny je rozvoj komunitního života. Tzn. společně i ve spolupráci s okolním světem. Chceme být místem, kde se nejen dobře žije, ale rovněž místem přívětivým pro jeho návštěvníky.                                    

1. Místní organizace a sdružení 

- Vedeme databázi aktivních subjektů v obci a udržujeme s nimi průběžný kontakt a přispíváme tím, aby se akce organizovaly společně.

- Zapojení co nejširší veřejnosti do kulturního a sportovního dění v obci

- Úzká spolupráce s dalšími obecními institucemi a zařízeními jako je škola, muzeum, knihovna.

- Úzká spolupráce s dalšími subjekty v obci působícími jako jsou privátní firmy, církevní instituce, státní instituce

2. Kulturní kalendář

- Koordinace a vedení Kulturně sportovního kalendáře.

3. Dotace

- Management neinvestičních dotací obce Tetín pro kulturní a sociální účely ve smyslu Koncepce poskytování vzdělávacích, sociálních a dalších služeb občanům Tetína a pravidel pro poskytování neinvestičních dotací.

4. Přívětivé místo pro návštěvníky

- Úzká spolupráce s Pracovní skupinou vnější vztahy (SVV) při zajištění kulturních, náboženských a sportovních akcí, které Tetín přesahují.

- Naplňovat Strategii rozvoje cestovního ruchu, kultury a sportu obce Tetín. Kontrolovat a přímo spolupracovat s případně založenou příspěvkovou organizací Tetín žije!!!

5. Historie

- Vedení kroniky obce a digitálního archivu fotografií a filmů obce

6. Tetínské muzeu

- propagace Tetínského muzea a s ním související naučné stezky - Propojení jeho fungování na průvodcovskou službu a Komunitní centrum sv. Ludmily

7. Knihovna

- Spolupracuje na aktivitách a rozvoji knihovny

8. Komunitní centrum sv. Ludmily

- Podporovat snahu centra být součástí života obce

9. Významná jubilea a výročí

- Sledovat významné příležitosti s předstihem a iniciovat jejich důstojné oslavení - 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily – pomoci zajistit oslavy v letošníma 2021

Členové: 

Ladislav Pecka, předseda, e-mail:  L.Pecka@seznam.cz,  tel. 723 005 648

Ing. Martin Hrdlička

Zdeněk Páleníček  

Eliška Švandová

Vojtěch Hrdlička 

Stanislava Háhnová

 Jiří Pinkas

Lenka Viezanová

 PhDr.  Stanislava Vašková

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj