rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Informace pro občany

PLATBA ZA ODPADY 2022

Cena: 1000 Kč / občan Tetína (nemovitost) /rok

Cena: 500 Kč /občan Kody (nemovitosti) /rok

Platbu lze platit hotově nebo platební kartou na Obecním úřadě

v Po – 8:00 – 17:00 a ST – 8:00 - 15:00

V případě platby převodem z bankovního účtu:

č. účtu: 5522131/0100

VS: 1340- číslo popisné (evidenční) – 022 

Př: 1340002022 (pro č.p.2)

Splatnost platby za odpady je nejpozději do 28.2.2022

Po zaplacení obdržíte nálepku na popelnici pro letošní rok + odpadovou kartu do SD Tetín.

Svoz komunálního odpadu:

Od 1.10.-30.4.2022 -1x za 2 týdny (sudý týden v úterý)

Od 1.5. – 30.9.2022 – 1x týdně

Otevírací doba Sběrného dvora Tetín

ST  - 16:00 - 18:00

SO - 10:00 - 12:00

PLATBA ZA PSA 2022

Cena : 200 Kč/ pes

Platební podmínky stejné jako u odpadů.

VS: 1341 – číslo popisné (evidenční) – 022

 

Zdravotnická poradna na telefonní lince:

call centrum

Co dělat při změně trvalého pobytu:

stěhuji se

Zimní svoz popelnic:

každý sudý týden v úterý.

Provoní doba u kontejnerů:

středa : 16:00 – 18:00 hod.

sobota : 10:00 – 12:00 hod.

Kontakty VAK Beroun:

Dispečink VAK Beroun:

Pokud zjistíte, že z vodovodního kohoutku teče závadná voda ( znečištěná, zapáchající) volejteihned dispečink Vak, tel. 800 100 663.

Oddělení zákaznických služeb:

Naďa Fritschová- 311 747 142, 606 666 939 - nada.fritschova@vakberoun.cz

ZC Beroun- 311 747 134 - zc.beroun@vakberoun.cz

Provoz Beroun:

Vedoucí vodovodů- Petr Lutzbauer- 311 747 142,  602 484 924- petr.lutzbauer@vakberoun.cz

Vedoucí kanalizací- Pavel Rác- 311 747 123, 606 667 928- pavel.rac@vakberoun.cz

Vedoucí čistírny odpadních vod- Jiří Fuxa- 311 623 445, 606 666 940, jiri.fuxa@vakberoun.cz

Technolog (dotazy na kvalitu vody):

Technolog pitných i odpadních vod- Ing. Jan Soukup- 311 747 148, jan.soukup@vakberoun.cz

Odečty vodoměrů:

Účtárna- Markéta Prošková- 311 747 124, 606 666 939, marketa.proskova@vakberoun.cz

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí:

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

  • Policie ČR- volejte 158

  • Záchraná služba volejte 155

  • Hasičský záchraný sbor 150

Výpis z krizového plánu obce Tetína-v listinné a elektronické podobě v kanceláři OÚ Tetín

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj